شرکت فناوران نیروی پارس البرز (فنپا)

     

Image Borders

<img class="img-rounded" src="/image.jpg" />
Typography

 

<img class="img-circle" src="/image.jpg" />
Typography

 

<img class="img-polaroid" src="/image.jpg" />
Typography

Headings

This is Heading One (h1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Two (h2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Three (h3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Four (h4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Five (h5)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Six (h6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

Numered blocks

<p class="jm-block"><span class="jm">01</span>Text goes here</p>

01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

<p class="jm-block second"><span class="jm">a</span>Text goes here</p>

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

bLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

Colored Blocks

<div class="alert">Text goes here</div>
<div class="alert alert-error">Text goes here</div>
<div class="alert alert-success">Text goes here</div>
<div class="alert alert-info">Text goes here</div>

Icon blocks

<p class="jm-badge" >Text goes here</p>

<p class="jm-calendar" >Text goes here</p>

<p class="jm-chat" >Text goes here</p>

<p class="jm-check" >Text goes here</p>

<p class="jm-cloud" >Text goes here</p>

<p class="jm-direction" >Text goes here</p>

<p class="jm-divide" >Text goes here</p>

<p class="jm-error" >Text goes here</p>

<p class="jm-fire" >Text goes here</p>

<p class="jm-flag" >Text goes here</p>

<p class="jm-heart" >Text goes here</p>

<p class="jm-home" >Text goes here</p>

<p class="jm-info" >Text goes here</p>

<p class="jm-list" >Text goes here</p>

<p class="jm-mail" >Text goes here</p>

<p class="jm-people" >Text goes here</p>

<p class="jm-star" >Text goes here</p>

<p class="jm-stat" >Text goes here</p>

Blockquote

<blockquote>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
<small>John Doe</small>
</blockquote>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

John Doe
<blockquote class="pull-right">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
<small>John Doe</small>
</blockquote>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

John Doe

Unordered lists

<ul>
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-color-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-light-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-custom-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-custom-list green">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

Ordered lists

<ol>
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ol class="jm-roman">
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ol class="jm-alpha">
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

Read More Button

<p class="readmore"><a class="btn" href="#">Read more</a></p>

Read more

IcoMoon Font

<span class="icon-joomla">&nbsp</span>
  .icon-joomla
  .icon-chevron-up
  .icon-uparrow
  .icon-arrow-up
  .icon-chevron-right
  .icon-rightarrow
  .icon-arrow-right
  .icon-chevron-down
  .icon-downarrow
  .icon-arrow-down
  .icon-chevron-left
  .icon-leftarrow
  .icon-arrow-left
  .icon-arrow-first
  .icon-arrow-last
  .icon-arrow-up-2
  .icon-arrow-right-2
  .icon-arrow-down-2
  .icon-arrow-left-2
  .icon-arrow-up-3
  .icon-arrow-right-3
  .icon-arrow-down-3
  .icon-arrow-left-3
  .icon-menu-2
  .icon-arrow-up-4
  .icon-arrow-right-4
  .icon-arrow-down-4
  .icon-arrow-left-4
  .icon-share
  .icon-redo
  .icon-undo
  .icon-forward-2
  .icon-backward-2
  .icon-reply
  .icon-unblock
  .icon-refresh
  .icon-redo-2
  .icon-undo-2
  .icon-move
  .icon-expand
  .icon-contract
  .icon-expand-2
  .icon-contract-2
  .icon-play
  .icon-pause
  .icon-stop
  .icon-previous
  .icon-backward
  .icon-next
  .icon-forward
  .icon-first
  .icon-last
  .icon-play-circle
  .icon-pause-circle
  .icon-stop-circle
  .icon-backward-circle
  .icon-forward-circle
  .icon-loop
  .icon-shuffle
  .icon-search
  .icon-zoom-in
  .icon-zoom-out
  .icon-apply
  .icon-edit
  .icon-pencil
  .icon-pencil-2
  .icon-brush
  .icon-save-new
  .icon-plus-2
  .icon-ban-circle
  .icon-minus-sign
  .icon-minus-2
  .icon-delete
  .icon-remove
  .icon-cancel-2
  .icon-publish
  .icon-save
  .icon-ok
  .icon-checkmark
  .icon-new
  .icon-plus
  .icon-plus-circle
  .icon-minus
  .icon-not-ok
  .icon-minus-circle
  .icon-unpublish
  .icon-cancel
  .icon-cancel-circle
  .icon-checkmark-2
  .icon-checkmark-circle
  .icon-info
  .icon-info-2
  .icon-info-circle
  .icon-question
  .icon-question-sign
  .icon-help
  .icon-question-2
  .icon-question-circle
  .icon-notification
  .icon-notification-2
  .icon-notification-circle
  .icon-pending
  .icon-warning
  .icon-warning-2
  .icon-warning-circle
  .icon-checkbox-unchecked
  .icon-checkin
  .icon-checkbox
  .icon-checkbox-checked
  .icon-checkbox-partial
  .icon-square
  .icon-radio-unchecked
  .icon-radio-checked
  .icon-circle
.icon-signup
  .icon-grid
  .icon-grid-view
  .icon-grid-2
  .icon-grid-view-2
  .icon-menu
  .icon-list
  .icon-list-view
  .icon-list-2
  .icon-menu-3
  .icon-folder-open
  .icon-folder
  .icon-folder-close
  .icon-folder-2
  .icon-folder-plus
  .icon-folder-minus
  .icon-folder-3
  .icon-folder-plus-2
  .icon-folder-remove
  .icon-file
  .icon-file-2
  .icon-file-add
  .icon-file-plus
  .icon-file-remove
  .icon-file-minus
  .icon-file-check
  .icon-file-remove
  .icon-save-copy
  .icon-copy
  .icon-stack
  .icon-tree
  .icon-tree-2
  .icon-paragraph-left
  .icon-paragraph-center
  .icon-paragraph-right
  .icon-paragraph-justify
  .icon-screen
  .icon-tablet
  .icon-mobile
  .icon-box-add
  .icon-box-remove
  .icon-download
  .icon-upload
  .icon-home
  .icon-home-2
  .icon-out-2
  .icon-new-tab
  .icon-out-3
  .icon-new-tab-2
  .icon-link
  .icon-picture
  .icon-image
  .icon-pictures
  .icon-images
  .icon-palette
  .icon-color-palette
  .icon-camera
  .icon-camera-2
  .icon-video
  .icon-play-2
  .icon-video-2
  .icon-youtube
  .icon-music
  .icon-user
  .icon-users
  .icon-vcard
  .icon-address
  .icon-share-alt
  .icon-out
  .icon-enter
  .icon-exit
  .icon-comment
  .icon-comments
  .icon-comments-2
  .icon-quote
  .icon-quotes-left
  .icon-quote-2
  .icon-quotes-right
  .icon-quote-3
  .icon-bubble-quote
  .icon-phone
  .icon-phone-2
  .icon-envelope
  .icon-mail
  .icon-envelope-opened
  .icon-mail-2
  .icon-unarchive
  .icon-drawer
  .icon-archive
  .icon-drawer-2
  .icon-briefcase
  .icon-tag
  .icon-tag-2
  .icon-tags
  .icon-tags-2
  .icon-options
  .icon-cog
  .icon-cogs
  .icon-screwdriver
  .icon-tools
  .icon-wrench
  .icon-equalizer
  .icon-dashboard
  .icon-switch
  .icon-filter
  .icon-purge
  .icon-trash
  .icon-checkedout
  .icon-lock
  .icon-locked
  .icon-unlock
  .icon-key
  .icon-support
  .icon-database
  .icon-scissors
  .icon-health
  .icon-wand
  .icon-eye-open
  .icon-eye
  .icon-eye-close
  .icon-eye-blocked
  .icon-eye-2
  .icon-clock
  .icon-compass
  .icon-broadcast
  .icon-connection
  .icon-wifi
  .icon-book
  .icon-lightning
  .icon-flash
  .icon-print
  .icon-printer
  .icon-feed
  .icon-calendar
  .icon-calendar-2
  .icon-calendar-3
  .icon-pie
  .icon-bars
  .icon-chart
  .icon-power-cord
  .icon-cube
  .icon-puzzle
  .icon-attachment
  .icon-paperclip
  .icon-flag-2
  .icon-lamp
  .icon-pin
  .icon-pushpin
  .icon-location
  .icon-shield
  .icon-flag
  .icon-flag-3
  .icon-bookmark
  .icon-bookmark-2
  .icon-heart
  .icon-heart-2
  .icon-thumbs-up
  .icon-thumbs-down
  .icon-unfeatured
  .icon-asterisk
  .icon-star-empty
  .icon-star-2
  .icon-featured
  .icon-default
  .icon-star
  .icon-smiley
  .icon-smiley-happy
  .icon-smiley-2
  .icon-smiley-happy-2
  .icon-smiley-sad
  .icon-smiley-sad-2
  .icon-smiley-neutral
  .icon-smiley-neutral-2
  .icon-cart
  .icon-basket
  .icon-credit
  .icon-credit-2

Top Contact Module

<ul class="jm-contact-icons">
<li class="jm-direction"><img src="/images/modules/direction.png" alt="Direction" /><a title="Contact" href="#">Peterborough, UK</a></li>
<li class="jm-email"><img src="/images/modules/email.png" alt="Email" /><a title="Contact" href="#">Email</a></li>
<li class="jm-phone"><img src="/images/modules/phone.png" alt="Phone" /><a title="Contact" href="#">+44 7837 383 484</a></li>
</ul>

Color Boxes

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box1 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
TIME MACHINE
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

TIME MACHINE   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box2 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
ANALYTICS
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

ANALYTICS   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box3 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
WORLDWIDE SERVICE
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

WORLDWIDE SERVICE   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Just Few Words Module

<div class="pull-left visible-desktop">
<img class="jm-image-margin" src="/images/modules/custom1.jpg" alt="Custom" />
</div>
<div class="jm-table">
<h3 class="jm-title" style="margin-bottom: 20px;">JUST FEW WORDS</h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.</p>
<ul class="jm-custom-list">
<li>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud</li>
<li>Exercitation ullamco laboris nisi</li>
<li>Ut aliquip ex ea commodo consequat.</li>
<li>Duis aute irure dolor in reprehenderit</li>
</ul>
<p class="readmore text-right"><a class="btn" href="#">read more</a></p>
</div>
Custom

JUST FEW WORDS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

 • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
 • Exercitation ullamco laboris nisi
 • Ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit

read more

Social Module

<div class="jm-socials">
<a class="facebook" href="#">&nbsp;</a>
<a class="googleplus" href="#">&nbsp;</a>
<a class="twitter" href="#">&nbsp;</a>
<a class="linkedin" href="#">&nbsp;</a>
<a class="skype" href="#">&nbsp;</a>
<a class="vimeo" href="#">&nbsp;</a>
</div>
       

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فناوران نیروی پارس البرز می باشد.

طراحی و پیاده سازی : فناوری فرازداده ایرانیان